پول را مردم می‌دهند و پُز آسفالت را شهردار لنگرود!

پول را مردم می‌دهند و پُز آسفالت را شهردار لنگرود!

به گزارش رشت۲۰  به نقل از خبر راست، مهدی رجائی شهردار لنگرود در حاشیه برنامه موج جوونی رادیو جوان در اظهارنظری قابل‌تأمل مدعی شد که تمام خیابان‌های اصلی شهر آسفالت شده و این کار همچنان ادامه دارد! این ادعا از آن جهت قابل‌توجه است که پیش‌تر تصاویری از پرده نوشته‌هایی منتسب به شهرداری لنگرود منتشر شده است که بابت مشارکت در امر لوله‌گذاری و قرار گرفتن در نوبت آسفالت کوچه از اهالی آن منطقه به ازای هر خانواده ۴۰۰ هزار تومان و درمجموع ۲ میلیون تومان طلب وجه شده بود.

این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. نخست آنکه اگر قرار است بخشی از هزینه لوله‌گذاری و قرار گرفتن در نوبت آسفالت توسط خود مردم تأمین شود، آیا بهتر نیست شهردار لنگرود بجای اینکه در فضای رسانه‌ای کشوری مدعی انجام این دست اقدامات عمرانی شود، به دنبال راهی برای دریافت امکانات بیشتر از دولت و وزارت کشور باشد تا مجبور به دریافت هزینه‌های اضافه از مردم نشود؟

موضوع دوم اینکه در پرده نوشته‌ی منتسب به شهرداری لنگرود، تأکید شده است که بخش موردنظر برای آسفالت در محدوده شهری است، موضوعی که اصل گفته‌های شهردار لنگرود را زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر این موضوع مطرح است که مردمی که تاکنون در محل زندگی خود از نعمت آسفالت برخوردار نبوده‌اند، قطعاً شرایط مالی قابل‌توجهی ندارند و پرداخت هزینه‌هایی این‌چنینی برای آنان با توجه به شرایط خاص اقتصادی چندان آسان نخواهد بود.

موضوع سوم اما در بحث حقوقی ماجراست، اینکه آیا شهرداری لنگرود اجازه دارد فارغ از دریافت عوارض از شهروندان، به‌نوعی دیگر نیز مانند ارائه خدمات آسفالت از آنان هزینه دریافت کند؟ اگر چنین موضوعی مبنای قانونی ندارد، آیا با تخلف فوق از سوی مراجع نظارتی و قضایی برخوردی صورت خواهد پذیرفت؟!

در پایان تأکید می‌شود که شهرداری لنگرود بهتر است زمانی که از جیب مردم خرج می‌کند، بجای پُز دادن در رسانه‌های ملی به دنبال راهی برای کاهش فشار بر مردم باشد.