پیام تشکر و قدردانی منتخب شورای پنجم رشت از مردم به سبب اعتماد مجدد

پیام تشکر و قدردانی منتخب شورای پنجم رشت از مردم به سبب اعتماد مجدد

2017523142144397461016

 به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از پویشگران گیل : محمدحسن عاقل منش، منتخب پنجمین دوره شورای شهر رشت با صدور پیامی از عموم مردم رشت به سبب اعتمادشان تشکر و قدردانی کرد. متن پیام به شرح زیر است:

نام، نام تو

درود می فرستم به مردمان شهر باران، شهر علم و هنر، شهر رشادت و ایثار، شهر بلند همتان و فرهیختگان.

درود می فرستم و سپاس می گزارم همشهریانی را که بار دیگر گوهر اعتماد خود را به اینجانب سپرده و قلبم را آکنده از شور به خدمت نمودند. اکنون که بار دیگر این فرزند کوچک رشت را به خدمت گزاری پذیرفته اید و شوق خدمت را به احساس وظیفه ای بزرگ بدل کرده اید، با شما پیمان می بندم که لحظه ای از آرمان های انقلاب اسلامی و شهدای عزیز و رهنمودهای مقام معظم رهبری، نیز دفاع از حقوق شهروندان و مطالبات به حق آنان غافل نشوم و ساعتی را بی دغدغه اصلاح و آبادانی شهر عزیزمان رشت نگذارنم، باشد که به پشتوانه شما شهروندان صادق و صبور، بار دیگر از این آزمون الهی سر بلند و سرافراز بیرون آیم.

بنویسیم باران، بخوانیم رشت

محمدحسن عاقل منش – خرداد ۹۶