پیشکسوت بزرگ شطرنج ایران درگذشت پیشکسوت بزرگ شطرنج ایران پس از یک دوره بیماری درگذشت.

پیشکسوت بزرگ شطرنج ایران درگذشت

به گزارش رشت۲۰- خسرو هرندی استاد بین‌المللی شطرنج و یکی از پیشکسوتان این رشته شب گذشته از دنیا رفت. هرندی از پیشکسوتان شطرنج ایران بود و با فدراسیون شطرنج به عنوان مربی همکاری می‌کرد و در چندین دوره هم هدایت تیم ملی شطرنج را بر عهده داشت.

هرندی سال ۱۹۷۵ به عنوان اولین ایرانی به عنوان استاد بین‌المللی شطرنج نائل شد. وی سال ۲۰۰۹ هم عنوان مربی ارشد فیده را به دست آورد.