پیش‌بینی افزایش فوتی‌های کرونا

پیش‌بینی افزایش فوتی‌های کرونا

به گزارش رشت۲۰  به نقل از مهر ،رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، گفت: اگر نتیجه بازگشایی ها با افزایش فوتی ها همراه باشد، باید در مورد بازگشایی ها تجدید نظر شود.

احسان مصطفوی افزود: آن چیزی که در ارتباط با گسترش موارد بیماری و بستری اتفاق می افتد خیلی متاثر از رفتارهای مردم است.

 

عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، ادامه داد: اقشار مختلف مردم در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ با همکاری خیلی خوب، دستورالعمل های بهداشتی را در سطح خیلی مناسبی رعایت کردند و این موضوع موجب سیر نزولی بیماران سرپایی شد.

 

مصطفوی افزود: افزایش بیماران سرپایی متاثر از افزایش تست های آزمایشگاهی در کشور است اما افزایش بیماران بستری متاثر از آن است که توصیه های بهداشتی جدی گرفته نشده و به طور خاص در برخی از استان ها، به شکل جدی تر درگیر همه گیری هستیم.

 

عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، تاکید کرد: انتظار داریم مردم حساسیت های روزهای نخست شیوع بیماری کرونا را همچنان رعایت کنند.

 

وی اضافه کرد: به تبع افزایش تعداد موارد بستری، انتظار داریم در هفته های آینده موارد فوت هم افزایش یابد.

 

مصطفوی گفت: در گذر زمان، بازگشایی های بیشتری اتفاق می افتد و این تصور ایجاد می شود که شرایط عادی شده است. اگر نتیجه این بازگشایی ها، افزایش فوتی ها باشد در مورد بازگشایی ها، تجدید نظر شود.

 

وی افزود: مهم ترین موضوع که موجب افزایش موارد بیماری می شود، رفتارهای مردم است و به تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی ربطی ندارد.

 

عضو کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، گفت: هر قدر عادی انگاری در رفتار مردم اتفاق بیافتد، بستر شیوع بیشتر بیماری فراهم می شود.