پیش بینی وضعیت جوی ۵ روز آینده شهر رشت

پیش بینی وضعیت جوی ۵ روز آینده شهر رشت

meteogram.php
▪️امروز نیمه ابری تا ابری

▪️ فردا جمعه ابری در بعضی از ساعات بارانی

▪️ شنبه ابری یا مه آلود بتدریح افزایش دما و طی شب شروع باد گرم در بعضی از مناطق

▪️یکشنبه نیمه ابری همراه با افزایش دما و وزش باد گرم

▪️ دوشنبه ابری همراه با کاهش دما و در بعضی از ساعات بارانی