پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق جهان، فرصت خوبی است رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت :

پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق جهان، فرصت خوبی است

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت گفت:پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق جهان،فرصت خوبی است که نصیب شهر رشت شده است و باید هدفگذاری ها نیز به درستی صورت بگیرد.

72568 - پیوستن رشت به شبکه شهرهای خلاق جهان، فرصت خوبی است

به گزارش خبر فوری رشت ، عباس صابر در زمینه نشست شهرهای خلاق عضو شبکه خوراک شناسی یونسکو گفت:تا زمانی که در نشست شبکه شهرهای خلاق عضو خوراک شناسی در کره جنوبی حضور نداشتم ابهاماتی در خصوص اقدامات روابط عمومی و امور بین الملل و شهر خلاق وجود داشت و نمی دانستیم افق این فعالیت ها تا کجا باید باشد.

وی در خصوص ارزیابی خود از  وضعیت شهر خلاق رشت نسبت به سایر شهرهای عضو شبکه گفت:در این حوزه از سایر شهرها و کشورهای عضو به مراتب عقب تر هستیم.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت افزود:برای اینکه بتوانیم در شبکه شهرهای خلاق به جایگاه واقعی خود برسیم،در پیش گرفتن اصول و استانداردهای جهانی در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.

وی ضمن تقدیر از زحمات مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت تصریح کرد:تلاش برای برندسازی رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی قابل تحسین بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت:به همکاری و تعامل بیشتر دستگاه ها نیاز داریم و باید تمامی دستگاه ها با نگاه شهر خلاق خوراک شناسی پروژه هایشان را برنامه ریزی و اجرا کنند.

عضو کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت در پاسخ به اقدامات مورد نیاز در حوزه کمیسیون برنامه و بودجه در سال های آینده گفت:باید در همه قسمت های اجرایی،تصمیم گیری ها با اولویت و نگاه ویژه به شهر خلاق خوراک شناسی صورت بگیرد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،رشت جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد و می تواند برای جذب گردشگر در راستای توسعه روابط بین الملل و جذب سرمایه گذار موفق باشد.

عباس صابر تاکید کرد:پیوستن رشت  به شبکه شهرهای خلاق جهان،فرصت خوبی است که نصیب شهر رشت شده است و باید هدفگذاری ها نیز به درستی صورت بگیرد.