پیگیری های محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد در دفاع از حقوق کارگران مثال زدنی است سید امیرحسین علوی:

پیگیری های محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد در دفاع از حقوق کارگران مثال زدنی است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با قدردانی از پیگیری های اعضای شورا در حمایت از کارگران گفت: در سال اول شورا همگان شاهد پیگیری های مستمر و مثال زدنی محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد در دفاع از کارگران بوده اند.

به گزارش رشت۲۰ ؛رئیس شورای اسلامی شهر رشت با قدردانی از پیگیری های اعضای شورا در حمایت از کارگران گفت: در سال اول شورا همگان شاهد پیگیری های مستمر و مثال زدنی محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد در دفاع از کارگران بوده اند.

سید امیر حسین علوی با بیان اینکه باید دست کارگران را بوسید، اظهار داشت: کسب روزی حلال نزد خداوند از ارزش بالایی برخوردار است و قطعا مدافعان حقوق جامعه کارگری مورد لطف و عنایت پروردگار قرار خواهند گرفت.
رییس شورا افزود: پرداخت حقوق معوقه، بیمه و مزایا از جمله مسائلی بوده که موجب نگرانی شورای پنجم شده بود.
علوی با اعلام اینکه مسئله ساماندهی نیروهای حجمی در دستور کار شورا و کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفته است، تصریح کرد: تعریف یک ساختار قانونمند جهت ساماندهی این طیف از نیروهای خدوم شهرداری موضوعی مهم در راستای حمایت از نیروهای زحمتکش مجموعه شهرداری با هدف ارتقا سطح معیشت و ایجاد امنیت شغلی برای آنها میباشد.