چرا با جوانان کارها دشوار نیست؟!

چرا با جوانان کارها دشوار نیست؟!

به گزارش رشت۲۰ ، با جوانان کارها دشوار نیست. این را می توان یک شعار و یا یک گام بلند و یا یک هدف گذاری عنوان کرد. جایی که همگان معترفند جنگ را با ۱۸ ساله ها بردند و اقتصاد را با ۶۰ ساله ها باختند. بله. امروز کلانِ اجرایی و قانون گذاری کشور نیاز به نیروی جوانی و پویایی دارد.

این روزها انتخابات مجلس در رشت کم هیجان دنبال می شود. باید اعتراف کنیم که این، آن انتخابات داغ مد نظر همچون گذشته نیست و شاید دلیل اصلی آن همان باخت اقتصاد به ۶۰ ساله ها باشد. اما اینبار جوانان می بایست حامی جوانان شده و فرصت را در اختیار آنان قرار دهند.

 

با جوانان کارها دشوار نیست. این را باید در دفتر یک به یک مدیران نصب کرد تا باور کنند با اتکا به جوانان می توانند از ظرفیت بالای آنان استفاده کنند. اما آیا این شعار در این روزهای سرد باید در اتاق ما نیز نسب شود؟! بله! در ایام انتخابات این روزها یک جوان انقلابی، فرزند شهید و یک مدیر با سابقه در رشت کاندیدای مجلس است.

 

جوانی که هم سابقه مدیریتی دارد و هم فکر و اندیشه ای پویا. این دو در کنار یکدیگر با یک اعتماد به شعار “با جوانان کارها دشوار نیست” می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات این شهر و استان در آینده باشد.