چرا جوانی چون حامد عبدالهی مجبور به انصراف از کاندیداتوری شهرداری رشت شد؟  کیلومترها فاصله بین شعار تا عمل؛

چرا جوانی چون حامد عبدالهی مجبور به انصراف از کاندیداتوری شهرداری رشت شد؟

به گزارش رشت۲۰ ؛در روزهای گذشته حدس و گمان های فراوانی در خصوص گزینه های احتمالی شهرداری رشت در رسانه ها مطرح شده است. یکی از گزینه های تقریبا مشترک در همه لیست ها حامد عبدالهی بود اما او در نهایت طی مصاحبه ای اعلام کرد که در شرایط فعلی برنامه ای برای شهردار شدن ندارد.

رمزگشایی صحبت های حامد عبدالهی شاید به ریشه یابی بسیاری از مشکلات شهر رشت کمک کند. فاصله زیاد شعار تا عمل در برخی اعضای شورا  و یا چهره های تاثیر گذار خارج از شورا باعث شده تا جوانی مثل حامد عبدالهی با وجود ویژگی های مثبت و منفی که دارد از کاندیداتوری برای شهرداری رشت انصراف دهد. با آن که تعاریف جوان در سطوح مدیریتی با تعاریف عام متفاوت است و در عمل مدیران سی و پنج تا پنجاه ساله نیز در دسته مدیران جوان شناخته می شوند اما به نظر می رسد برخی افراد حاضر به واگذاری مسئولیت های کلیدی به مدیرانی در این رده سنی نیز نیستند.

 

در روزگاری که مسئولین ما صحبت از اعتماد به مدیریت جوانان و بانوان را به میان می آورند متاسفانه در عمل شاهد تصمیمات دیگری هستیم که باعث می شود چهره ای چون عبدالهی که پله پله مسیر پیشرفت را در این شهر طی کرده است؛ کسی که پس از رشد در مجموعه شهرداری به تجاربی چون مدیرعاملی سازمان زیباسازی، شهرداری منطقه ۵، عضویت در شورا و هیئت رئیسه شورا و همچنین ریاست شورای استان نیز دست یافته است و به عبارتی از سرمایه های مدیریتی این شهر است، در چنین شرایطی تبدیل به گزینه انصرافی و سوخته شود تا باز هم احتمالا شاهد حضور پیرمردی دیگر در یکی از حساس ترین مسئولیت های مدیریتی شهر رشت باشیم.

 

ضمن احترام به تمامی چهره های پیشکسوت استان و اذعان به توانمندی و ارزش تجارب آنها، سوال این است که وقتی شعار جوانگرایی سر می دهیم و نشان می دهیم که به مدیریت جوانان متخصص معتقدیم چرا جوانی چون حامد عبدالهی نباید به عنوان یکی از گزینه های نهایی شهرداری رشت مطرح شود؟ چرا کاندیدا شدن او باید اتحاد بین شورانشینان را بشکند؟ این بدان معنا نیست که حامد عبدالهی هیچ اشتباهی در کارنامه کاری و شخصی خود نداشته است اما انصراف او، در شرایطی که تمایلش به حضور در راس شهرداری رشت انکارناپذیر است و شاید گزینه جامع الشرایطی هم وجود ندارد احساسی جز اینکه فاصله بین شعار و عمل برخی چهره ها به کیلومترها رسیده است را القا نمی کند. با این روند در آینده نه چندان دور باید شاهد انصراف دیگر گزینه های جوان و پرانگیزه شهرداری رشت بود.