چرا دو سال بعد از اعدام «سلطان سکه» قیمت سکه از ۸ میلیون تومان عبور کرد؟

چرا دو سال بعد از اعدام «سلطان سکه» قیمت سکه از ۸ میلیون تومان عبور کرد؟

به گزارش رشت۲۰ ؛روزی که رسانه‌ها در ایران، خبر دستگیری وحید مظلومین با لقب «سلطان سکه» را مخابره کردند، قیمت سکه در بازارهای ایران، نزدیک به ۳ میلیون تومان بود. حالا و نزدیک به دو سال بعد از اعدام سلطان سکه و دستگیری همدستانش، قیمت سکه در بازار ایران از ۸ میلیون هم فراتر رفته است.

پرسش اینجاست که چه اتفاقی موجب چنین افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای شده است؟

 

چرا همه تمهیداتی که دستگاه‌های مختلف اندیشیده‌اند، نهایتا به چنین وضعیتی منجر شده است؛ از تغییر چهره‌های اقتصادی در دولت تا اقدامات قوه قضائیه و رونمایی هر روزه از یک سلطان نهایتا کار به جایی رسیده که دلار در آستانه ۲۰ هزار تومان ایستاده و سکه مرز ۸ میلیون تومان را رد کرده است.