چرا طرح مجلس بیراهه است؟/ پیامدهای خطرناک طرح بازنشستگی پیش از موعد

چرا طرح مجلس بیراهه است؟/ پیامدهای خطرناک طرح بازنشستگی پیش از موعد

به گزارش رشت۲۰ و یه نقل از فرارو، اواخر آبان ماه ۳۹نماینده مجلس طرح بازنشستگی پیش از موعد را مبتنی بر حذف شرط سنی که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰روزه دریافت کنند؛ به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
photo 2021 01 05 00 08 36 - چرا طرح مجلس بیراهه است؟/ پیامدهای خطرناک طرح بازنشستگی پیش از موعد
به گزارش فرارو، انتقادات به این طرح چنان بود که مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح خبر داد: «برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان متحمل آسیب نشوند، این طرح را بلاتکلیف قرار دادیم تا کارشناسان بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند.»