چرا علی‌قلی‌زاده تایید صلاحیت نشد؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که دلیل عدم تایید صلاحیت حسیت علی‌قلی‌زاده برای تصدی بر شهرداری رشت در چند بخش بوده است.

گفته می شود یکی از مهمترین مباحث موجود عدم تطبیق سابقه مدیریت میانی و کم بودن دوران مدیریتی وی نسبت به قانون ۹ سال برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر است. که البته گفته می شود این کمبود سابقه حداقل یک س۹ ماه و حداقل ۲ سال و ۴ ماه بوده است.

البته در این میان مسائلی دیگر در مورد علی‌قلی‌زاده مطرح می شد که هیچگاه به صورت رسمی تایید نشد اما اتهاماتی در فضای مجازی به وی در خصوص برخی مسائل مالی نسبت داده می شد.

هرچه که هست به نظر می رسد ماجرای سومین منتخب شورا برای شهرداری رشت تمام شده است و زنده کردن نام او در فضای مجازی و آنهم آستانه انتخاب شهردار بعدی رشت راهی برای بهم ریختن بازی است.