چرا فاطمه مقیمی ، شهردار رشت نمی شود؟ +واکنش و رفتار اعضای شورای شهر چرا فاطمه مقیمی ، شهردار رشت نمی شود؟

چرا فاطمه مقیمی ، شهردار رشت نمی شود؟ +واکنش و رفتار اعضای شورای شهر

سیده فاطمه مقیمی ، کارآفرین نمونه کشوری بوده که به لحاظ تولید در شرایط سختی قرار دارد. کشوری که دولت هایش چندان به امر تولید و تاثیرش بر اقتصاد توجهی نکردند و نمی کنند. اما با این حال مقیمی حتی دکترایش را در رشته کارافرینی بین المللی گرفته است و دوره های مدیریتی کسب و کار با گرایش بازاریابی و استراتژیک را هم گذرانده است.

به گزارش رشت۲۰ ؛مقیمی در عین حال یک سرمایه دار و سرمایه گذار فعال هم هست. نه از آن دست سرمایه داران کمپرادور (وابسته) که یک سرمایه دار واقعی و رشد یافته در بازار. آن هم در کشوری که سرمایه داران وابسته به رانت روز به روز فربه تر می شوند و سرمایه داران واقعیِ مستقل به خاطر نوسانات ارزی و سیاست های غلط دولتی و عدم در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی و اقتصادی روز به روز ضعیف تر می شوند.
مقیمی به لحاظ علمی هم چهره موجهی است. کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت تحول و دکتری کارافرینی بین المللی. تحصیلاتش کاملا مرتبط با پست شهرداری است‌. نهادی که هم مدیر علمی و اجرایی می خواهد و هم متخصص در امر بازاریابی که مقیمی هر دو را با هم دار‌د.
فاطمه مقیمی یک زن است. شهردار شدن یک زن در یک شهر بزرگ در ایران سابقه نداشته است. اما حال او در یک قدمی این عنوان قرار دارد.
مقیمی در عین حال یک رشتی است و افتخارش رشتی بودن است.
اما… مقیمی شهردار رشت نخواهد شد.
شاید بپرسید چطور می شود فردی با این همه سابقه درخشان نمی تواند شهردار رشت شود. به هرحال مقیمی هم مدیر موفقی بوده، هم به لحاظ علمی جایگاه معتبری دارد، هم سرمایه گزار مستقلی بوده و هم یک زن است با ظاهر و افکار مترقیانه. پس چرا چنین فردی نمی تواند شهردار رشت شود؟
دلیلش کاملا روشن است. چون او لابی قوی در شورای شهر رشت ندارد. شوراییان ثابت کرده اند که در این چند سال اخیر سابقه کاندیداها در وهله دوم اهمیت قرار دارد و لابی گری و امیتاز دهی و امتیازگیری گزینه های مهم تری برای انتخاب شهردار محسوب می شوند. به هرحال بعضی از اعضای شورا باید فکر فردای شهردار شدن کاندیداها را هم بکنند و اینکه چقدر می توانند از شهردار امتیاز بگیرند و شهر را در اختیار داشته باشند.
مقیمی را بهراد ذاکری معرفی کرد بدون آنکه ظاهرا او را ببیند و آنطور که خودش می گوید صرفا به خاطر سوابق درخشانش بوده است. اما به نظر می رسد یاران ذاکری در لیست امید یعنی رمضانپور و حاجی پور و زاهد هم قائل به مقیمی نیستند. علوی و حامد عبداللهی هم که خودشان کاندیدای اصلی هستند و هر یک به دنبال یارگیری در بین اعضای شورای شهر. با این اوصاف باید جذب و علیپور را احتمالا به خاطر حمایت از علوی یا عبداللهی از دایره احتمالی رای به مقیمی کنار گذاشت. عاقل منش هم بدش نمی آید که رییس شورا شود و احتمال رایزنی اش با گروهی که کاندیدای مشخصی برای شهرداری دارد ، می رود. می‌ماند فاطمه شیرزاد و رضا رسولی. رضا رسولی پارسال نصرتی را یک تنه شهردار رشت کرد اما با عملکرد بد نصرتی و خداحافظی ناگهانی اش از رشت به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی سکه رسولی در شورای شهر خریداری نداشته باشد. از این رو بعید نیست رسولی به خاطر رشتی بودن و سابقه مدیریتی مقیمی به او رای دهد. فاطمه شیرزاد هم هیچ گاه در دسته بندی های خاصی‌ نبوده است و حدس اینکه به کدام کاندیدا رای خواهد داد دشوار است اما شاید به خاطر‌ زن بودن با مقیمی همراه شود. با این اوصاف در خوش بینانه ترین حالت ممکن مقیمی ۳ رای خواهد داشت. زنی که اگر در یک سیستم سالم کاندیدای شهرداری رشت می شد به واسطه سابقه مدیریتی و علمی و رشتی بودنش و اینکه یک رشتی شناخته شده در عرصه ملی است محتمل ترین شانس انتخاب بود اما در شهری که منافع فردی همواره در اولویت‌ قرار داشته و کسی به فکر منافع شهر نیست مقیمی‌شهردار نخواهد شد. فردی که‌ تنها کاندیدای شفاف‌این روزهای رشت است و اگر نکته منفی ای در سوابقش وجود داشت تا الان می بابیست مورد تخریب رقبا و رسانه هایشان‌ قرار می‌گرفت. او سابقه منفی ندارد اما رای هم نمی آورد.‌چون اینجا رشت است. شهردارانش انتخاب می‌شوند که مطیع باشند و می‌روند چون چندان مطیع نبودند. اگر با دیدن نام فاطمه مقیمی‌ در لیست کاندیداها خوشحال شوید اشتباه‌ کردید. سادگی‌ و خوش بینی را کنار بگذارید.‌فاطمه مقیمی شهردار‌‌ نمی شود.