چرا کوچکی‌نژاد نایب رییسی کمیسیون آموزش را از دست داد؟؟

چرا کوچکی‌نژاد نایب رییسی کمیسیون آموزش را از دست داد؟؟

به گزارش رشت۲۰، چند روز پیش بود که برخی از کمیسیون های مهم مجلس شورای اسلامی اعضای خود را شناختند. کمیسیون آموزش و‌تحقیقات مجلس هم یکی از آن ها بود که شاهد تغییرات قابل تاملی در ترکیب خود بود.

محمدرضا عارف که پیش از این و در جریان انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نتوانست رأی لازم را برای ریاست مجلس به دست بیاورد، در انتخابات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم شرکت نکرد تا محمد مهدی زاهدی عضو فراکسیون ولایی مجلس به کرسی ریاست کمیسیون تکیه بزند. زاهدی در حالی در چهارمین و آخرین انتخابات کمیسیون آموزش و در رقابت با فاطمه سعیدی رئیس این کمیسیون شد که عارف پیش از وی رئیس این کمیسیون بود. این در حالی است که زاهدی در دو سال پیاپی اول و دوم مجلس دهم هم ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات را بر عهده داشت.

همچنین «محمود نگهبان سلامی» و «قاسم احمدی لاشکی» به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب و «سیدحمایت میرزاده» نیز سخنگوی کمیسیون آموزش شد. همچنین «فریده اولادقباد» و «علیرضا سلیمی» به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون فرهنگی
مجلس انتخاب شدند.

نکته قابل تامل در صعود و افول همزمان کوچکی نژاد و عارف است. به نظر می رسد در سال سوم مجلس، کوچکی نژاد توانست با همراهی با عارف، ضمن تضمین ریاست عارف بر کمیسیون آموزش، کرسی نایب رییسی را از آن خود کند اما این اقدام نماینده رشت از اذهان اصولگرایان پاک نشد تا آن جا که در سال چهارم مجلس، اصولگرایان در چینش ترکیب کمیسیون آموزش، کوچکی نژاد را به بازی نگرفته و موفق شدند همچون سال های اول و دوم، بار دیگر ریاست کمیسیون آموزش مجلس را از آن خود کنند.