چرا گیلان و مازندران جزء ۲۵ استان با محدودیت‌های جدید نیستند؟

چرا گیلان و مازندران جزء ۲۵ استان با محدودیت‌های جدید نیستند؟

به گزارش رشت۲۰، محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره دلیل نبودن استان‌های گیلان و مازندران در فهرست ۲۵ استان محدودیت‌های کرونا توضیح داد.