چشمان منتظر شهر خسته در انتظار شهردار؛ شهروندان شنبه در انتظار تصمیم هیئت رییسه شورا

چشمان منتظر شهر خسته در انتظار شهردار؛ شهروندان شنبه در انتظار تصمیم هیئت رییسه شورا

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبرراست، هفته ای که گذشت آبستن اتفاقات عجیب و غریبی در صحنه مدیریت شهری و شورای شهر بود.امیدواری شهروندان از ابتدای هفته در خصوص تعیین تکلیف گزینه شهرداری رشت بنا بر وعده اعضای شورای شهر تا روز چهارشنبه ادامه داشت و درست در زمانی که همه چیز مهیای این انتخاب بود ترک جلسه از سوی برخی از اعضا مطالبه شهروندان را ناکام گذاشت.

ترک جلسه ای که با دلایل متناقض یکدیگر از سوی این طیف فضای مجازی را به صحنه تقابل بین اعضا و حامیان آنها بدل کرد و در این بین بیهودگی تنها نتیجه حاصل شده برای شهر و شهروندان محسوب میشد.

فارغ از اتفاقات گذشته هیئت رییسه شورای شهر باید در نظر داشته باشند این حواشی موجود که مولد آن اختلافات بین اعضا پارلمان محلی میباشد نمایانگر عدم وحدت شورایی است که شهروندان چشم امید به تصمیمات عقلایی آن بسته اند و بروز تفرقه در این مجموعه و اشاعه آن به جامعه و شهروندان به هیچ وجه زیبنده وجه منتخبین مردم نخواهد بود و باعث بی اعتمادی و دلسردی رشتوندان به شورای شهر رشت خواهد شد.

لذا مقتضی است در اولین فرصت و جلسه صحن علنی شورای شهر با توجه به اینکه نامه ای توسط ۷ عضو شورای اسلامی شهر رشت  خطاب به رئیس این شورا امیر حسین علوی تقدیم شده بود به صورت شفاف و در برابر اصحاب رسانه اقدام به انتخاب شهردار اصلح کرده و شهرداری رشت را از وضعیت بلاتکلیفی کنونی خارج کنند.