چهره بامزه ملیکا شریفی نیا در کودکی! عکس

ملیکا شریفی نیا بازیگر ۳۲ ساله کشورمان عکسی از دوران کودکی خود را منتشر کرد

عکس ملیکا شریفی نیا در کودکی

ملیکا شریفی نیا بازیگر کشورمان عکس جالبی را منتشر کرده است.

این بازیگر ۳۲ ساله عکسی از کودکی خودش را در صفحه شخصی اش قرار داده است.

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر , از اضافه وزن خود در کودکی گفته بود.

ملیکا شریفی نیا در کودکی

ملیکا شریفی نیا در کودکی