چهره متفاوت آرام جعفری به عنوان مدل تبلیغاتی یک خانه مُد!

چهره متفاوت آرام جعفری به عنوان مدل تبلیغاتی یک خانه مُد!

عکس جدید آرام جعفری

آرام جعفری بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد.

این بازیگر ۳۷ ساله به عنوان مدل تبلیغاتی یک خانه طراحی و مد فعالیت می کند.

عکس منتشر شده توسط آرام جعفری

عکس منتشر شده توسط آرام جعفری