چه سناریوهایی برای بورس محتمل است؟

چه سناریوهایی برای بورس محتمل است؟

به گزارش رشت۲۰، بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد بعد از یک رالی صعودی بزرگ،پس از برخورد با مقاومت سنگین  ۲۰۸۰۰۰۰ واحدی، نتوانسته از آن عبور کند و تا کلاستر حمایتی ۱۹۰۰۰۰۰ واحد اصلاح نموده است.با توجه به حرکت های شاخص چندین سناریو محتمل است که در زیر به بررسی هریک از آنان به تفکیک می پردازیم.

الف)شاخص حمایت ۱۹۰۰۰۰۰ واحد را مستقیماً از دست داده و در گام نخست تا کلاستر حمایتی ۱۷۲۷۰۰۰ واحد افت نماید.

ب)شاخص در حال تشکیل الگوی سر و شانه بوده و در صورت بازگشت از این حمایت می تواند شانه راست خود را تشکیل داده واگر خط گردن را از دست بدهد، تا کلاستر حمایتی  ۱۷۲۷۰۰۰ واحد  می تواند افت نماید. با توجه به اینکه حمایت ۱۹۰۰۰۰۰ واحدی در چندین نوبت به عنوان حمایت موثر عمل نموده،انتظار رشد در کوتاه مدت دور از انتظار نیست.

ج)شاخص از حمایت ۱۹۰۰۰۰۰واحدی برگشته و تا زمانی که مقاومت ۲۰۸۰۰۰۰ واحدی را نشکسته و بالای آن تثبیت ننموده باشد نمی توان به روند صعودی شاخص امیدوار بود.

جمع بندی و پیشنهاد:

با توجه به سناریوهای پیش روی شاخص به نظر می رسد  سرمایه گذارانی که نقد هستند فعلا صبوری نموده و زمانی که شاخص مقاومت ۲۰۸۰۰۰۰ واحد را شکسته و بالای آن تثبیت نمود، آماده ورود به بازار باشند و سرمایه گذارانی که در بازار هستند اصلح است کلاستر حمایتی ۱۹۰۰۰۰۰ واحدی را به عنوان سنجه مد نظر قرار دهند که در صورت از دست رفتن این حمایت،نسبت به شناسایی سود اقدام کنند و اگر شاخص روی این کلاستر حمایتی پایداری نمود،در بازار بمانند.

یادآوری: این تحلیل صرفا بعد تکنیکال و فنی شاخص کل را بررسی نموده و بعد از لحاظ نمودن ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام کنید.