چه چیزی گذشته است آقای قالیباف؟!

چه چیزی گذشته است آقای قالیباف؟!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از برترین ها، امبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت: محمدباقر قالیباف در مراسم معارفۀ مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات گفته است “هر چه بود گذشت از امروز عمل شما مهم است. مردم براساس عمل شما قضاوت می‌کنند. ” چه چیزی گذشت آقای قالیباف؟ مگر به این سادگی می‌گذرد. آینده بر گذشته استوار می‌شود. آن گذشته آینده اش هم قابل پیش بینی است.

اول به این همه پرسش‌های جدی و اساسی در مورد سوابق ادعایی بذرپاش که به مجلس اعلام کرده است، مثل عضویت هیأت امنای داشنگاه صنعتی شریف، همکاری با یک مؤسسۀ پژوهشی، انتشار مقاله در مجله‌ای خارجی که دیگر چاپ نمی‌شود، رابطۀ سوابق تحصیلی و شعلی ایشان با منصبی مهم و تخصصی مثل ریاست دیوان محاسبات و. پاسخ داده شود، بعد بگوئید که هرچه بود گذشت ..

به این همه سؤال‌های کارشناسی که از سوی افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی و غیرسیاسی مطرح شده است، بی اعتنای محض کردید. هیچ چیز نگذشته است. پرسش‌ها باقی اند. فقط از پاسخ گریخته اید. همه چیز رامکتوم گذاشته اید. مثل انبوه پرسش‌ها در مورد سابقه مدیریت قالیباف در شهرداری تهران.