چه کسی کلید استیضاح شهردار رشت است؟!

چه کسی کلید استیضاح شهردار رشت است؟!

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از تابناک شهردار رشت یکشنبه هفته آتی بار دیگر در پای میز استیضاح پاسخگوی آخرین سوالات استیضاح کنندگان خواهد بود. ثابت قدم یکشنبه درحالی راهی عمارت میرزا خلیل رفیع خواهد شد که از حمایت همیشگی ۵ عضو شورا از میان ۱۵ عضو فعلی سود می برد. مظفر نیکومنش، فاطمه شیرزاد، سیدرضا موسوی روزان، رضا رسولی و اسماعیل حاجی پور ۵ نفری هستند که در واپسین روزهای عمر شورای چهارم بار دیگر می بایست حمایت خود را از شهردار رشت به رخ بکشانند. مطابق روال گذشته اینبارهم سرنوشت استیضاح به تصمیم یک نفر وابسته خواهد بود، البته این یک نفر در برهه های مختلف تغییر میکند و معمولا به شدت از سوی دو طیف مخالفان و موافقان عملکرد شهردار تحت فشار قرار خواهد گرفت.

78269444 86945998ceeab 300x209 - چه کسی کلید استیضاح شهردار رشت است؟!


اگرچه شش امضا کننده نامه استیضاح ثابت قدم عزم جزم خود را برای برکناری شهردار رشت به اثبات رسانده اند و حتی گفته می شود که برگشت نظر یکی از آنها تا یکشنبه دور از ذهن است اما توجه به سابقه ی یکی دو نفر از افراد حاضر در این میان که تجربه ی پشت کردن به هم طیفی های خود را در دقیقه نود داشته اند، سبب می شود که موافقان استیضاح ثابت قدم نتوانند با اطمینان از پشت جبهه که شامل همین شش نفر می شود، توجه خود را معطوف به جلب رضایت چهار عضو باقی مانده نمایند.

پنج عضو موافق ثابت قدم و شش عضو مخالف عملکرد وی که هم اکنون اتحادی البته شکننده را بر استیضاح شهردار رشت بدست آورده اند، می بایست تلاش خود را برای جذب این چهار عضو باقی مانده به جناح خود به کار ببندند البته مطمئنا برگ برنده با مخالفان استیضاح است چراکه آنها برای جلوگیری از ادامه استیضاح تنها به جلب نظر مساعد یکی از چهار نفر باقی مانده نیاز دارند و در …