چگونه امیرحسین رستمی در یک شب محبوب شد؟!

چگونه امیرحسین رستمی در یک شب محبوب شد؟!

به گزارش رشت۲۰ ،صحبت‌های شب گذشته امیرحسین رستمی موجی از واکنش‌های مثبت میان کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته.