چگونه برخی خانوادگی به شهرداری رشت می آیند؟!

چگونه برخی خانوادگی به شهرداری رشت می آیند؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیدن جمله فلانی همسر فلانی است، فلانی خواهرزاده فلانی است، فلانی خواهر یا برادر فلانی است، فلانی برادرزاده فلانی است، فلانی دختر یا پسر فلانی است، چیز عجیب و غریبی در مجموعه شهرداری رشت نیست! به گونه ای که بسیاری از پرسنل شهرداری می توانند لیست های خانواده های خاص مجموعه شهرداری را از حفظ بگویند!

620x414 - چگونه برخی خانوادگی به شهرداری رشت می آیند؟!

برای مثال دو تن از مدیران شهرداری به راحتی آب خوردن دختران خود را با روش های خاص وارد بدنه شهرداری رشت کرده اند، یا یکی از مدیران شهرداری دو پسر خود را سر کار برده و برای این کار از روند بازگشت به کار استفاده کرده است. همچنین یک خانواده خاص به صورت اتوبوسی در مجموعه شهرداری حضور دارند. در موردی دیگر فردی از پرسنل رسمی شهرداری همسر و برادرزاده خود را سر کرد برده و از روش بازگشت بکار با راهنمایی های ویژه و کمک های خاص استفاده کرده است.

در چنین شرایطی نمی توان چندان به وضعیت شهرداری رشت امیدوار بود، زیرا عملاً حجم بسیاری از نیروهای شهرداری رشت پیوند نسبی و سببی داشته و نمی توان انتظار داشت با بسیاری از تخلفات و… برخوردی صورت بگیرد. با این شرایط قطعاً شهرداری رشت نیازمند چابک‌سازی مناسب است.