چگونگی اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت

چگونگی اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عاقل منش، شیرزاد، رسولی، عبداللهی و علیپور، پنج تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت با حضور در دفتر دکتر حاج محمدی زمینه های اجرای پروژه های عمرانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست ابتدا شهردار رشت آخرین وضعیت پروژه های عقد قرارداد شده را تشریح کرد و خواستار همکاری شورای اسلامی شهر رشت برای اجرای آنها شد.

پنج عضو حاضر در این نشست هم با تاکید بر اینکه همواره پشتیبان اجرای طرح های کوچک و بزرگ توسعه و عمران شهر رشت هستند، به دکتر حاج محمدی قول دادند که پیگیر کارهای مرتبط در این زمینه باشند.

گفتنی است در پایان این نشست شهردار و پنج عضو شورای اسلامی شهر رشت به دفنگاه زباله های سراوان رفتند و از روند پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه شیرابه های زباله سراوان بازدید کردند.