کاربران در واکنش به مرگ #ملک_سلمان نوشتند: نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

کاربران در واکنش به مرگ #ملک_سلمان نوشتند: نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

به گزارش رشت۲۰ ،از صبح امروز اخباری ضد و نقیض از وضعیت جسمانی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در فضای مجازی منتشر شد؛ منابع مرتبط با معارضان سعودی انتقال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به بخش مراقبت‌های ویژه را تایید اما اعلام کردند خبر مرگ یا وضعیت سلامتی سلمان به زودی اعلام نخواهد شد.

این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اخیرا احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه سعودی و محمد بن نایف ولیعهد سابق را دستگیر و زندانی کرده است. کارشناسان این دستگیری‌ها را با خبر‌های وخامت اوضاع ملک سلمان مرتبط دانسته و دلیل این اقدام از سوی بن سلمان را گرایش او به انتخاب برادرش به ولیعهدی معرفی کردند و وجود احمدبن عبدالعزیز و محمدبن نایف را به عنوان مانعی برای این تصمیم بن سلمان برشمردند.

کاربران فضای مجازی نسبت به این اخبار ضد و نقیض واکنش‌هایی را منتشر کردند؛ برخی از مرگ پادشاه عربستان اظهار خوشحالی کرده و بعضی آن را با استناد به روایات ائمه (ع) یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی (عج) دانستند.

تعدادی از کاربران اتفاقات اخیر منطقه را نزدیک‌تر شدن جامعه به شرایط آخرالزمان دانسته و برای ظهور دعا کردند.

برخی نیز مرگ ملک سلیمان را مرتبط با کنسرت اخیر خوانندگان ایرانی در این کشور معرفی کرده و واکنش‌های طنزی در‌این باره منتشر کردند.

در ادامه تعدادی از واکنش‌های کاربران به مرگ پادشاه سعودی را مشاهده می‌کنید:

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود

نشانه‌های ظهور هر روز در دنیا بیشتر می‌شود