کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت دست از کار کشیدند

کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت دست از کار کشیدند

روز گذشته کارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوین رشت در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشید ه وتجمع کردند.
77293085 85655853afcea - کارگران پروژه راه آهن قزوین رشت دست از کار کشیدند

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا منابع خبری گیلان در این رابطه گفته اند صبح روز گذشته (دوشنبه ۱۳ دی ماه ۹۵۵) شماری از کارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوین به رشت که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «خلخال دشت» مشغول بکار هستند در اعتراض به چندین ماه مطالبات مزدی خود دست به اعتراض صنفی زده اند.
از قرار معلوم، این کارگران برای چندمین بار است در پی بی توجه ای پیمانکار به پرداخت مطالباتشان در محل کارگاه ومقابل نهاد های مختلف دولتی ددست به اعتراض صنفی می زنند.
ظاهرا دستمزد و مزایای این کارگران که تعداد آنها به حدود ۲۰۰ نفر می رسد در ۵۵ ماه گذشته پرداخت نشده است.
به گفته یکی از معترضین در حالی روز گذشته به اعتراض صنفی خود پایان دادیم که سرپرست کارگاه این پروژه عمرانی به ما کارگران وعده پرداخت حداقل ۵۰۰ هزار تومان را بصورت الحساب داد.