«کارگروه تعامل» اصلاح‌طلبان، معیارها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع ساز را به تصویب رساند.

«کارگروه تعامل» اصلاح‌طلبان، معیارها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع ساز را به تصویب رساند.

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از ایلنا، بر اساس آنچه در این مصوبه آمده است، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹ تشکیل نهاد اجماع‌ساز را تصویب کرد که از عضویت احزاب عضو این شورا و ۵ الی ۱۵ نفر از اشخاص حقیقی در تراز ملی تشکیل خواهد شد.

%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C %D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD %D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 %DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 768x576 - «کارگروه تعامل» اصلاح‌طلبان، معیارها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع ساز را به تصویب رساند.

در همین راستا مقرر شد کارگروهی ۹ نفره با عنوان «کارگروه تعامل» متشکل از ۵ عضو شورای هماهنگی و ۴ شخصیت معرفی شده از سوی سید محمد خاتمی، ایجاد شود تا معیارها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع‌ساز را تعیین کند.

اسامی این ۹ نفر عبارت است از خانم زهرا شجاعی و آقایان حسین کمالی، فرج کمیجانی، جواد امام و محمود صادقی (اعضای منتخب شورای هماهنگی) و آقایان سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، حسین مرعشی و محسن امین‌زاده (۴ عضو منتخب سید محمد خاتمی ).