کاری که شورای شهر رشت با نصرتی نکرد در رودسر اتفاق افتاد! علی امانی به نوشهر نمی‌رود

کاری که شورای شهر رشت با نصرتی نکرد در رودسر اتفاق افتاد!

کاظمی گفت: علی امانی قرار بود به عنوان شهردار نوشهر انتخاب شود اما استعفایش توسط اعضای شورای شهر رودسر مورد قبول واقع نشد.

به گزارش رشت۲۰ ؛مجتبی کاظمی رئیس شورای شهر رودسر در گفتگویی گفت: در جلسه امروز شورای اسلامی رودسر در خصوص تقاضای استعفای علی امانی پرچکوهی از سمت شهرداری رودسر  به بحث و بررسی گذاشته شد.

 

این عضو شورا اظهار کرد: او قرار بود به عنوان شهردار نوشهر انتخاب شود اما استعفایش توسط اعضای شورای شهر رودسر مورد قبول واقع نشد.

 

کاظمی گفت: شهردار رودسر با پنج رای شورای شهرر ودسر به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده است.