کاسبی از کرونا توسط برخی سلبریتی‌ها؛ اقدامی که قابل گذشت نیست

کاسبی از کرونا توسط برخی سلبریتی‌ها؛ اقدامی که قابل گذشت نیست

به گزارش رشت۲۰ ،برخی سلبریتی‌ها که از قضا از هنرمندان هستند، در روزهای گذشته اقدماتی خلاف توصیه‌های پزشکی درباره کرونا انجام دادند و عملاً به تبلیغ محصول و مکان‌هایی پرداختند که مورد تایید توصیه‌ها درباره کرونا نیست؛ اقداماتی که با واکنش شدید مخاطبان‌شان همراه شد و در عین حال انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه رهنمودهایی را برای وحدت رویه شاهد باشیم.

با شیوع کرونا، برخی برندها به دنبال فروش محصولاتی با عناوینی چون افزاینده ایمنی بدن یا موثر در درمان کرونا داشتند و برخی مراکز فروش نیز به دنبال رونق بخشیدن به کسب و کار خود با تبلیغاتی بودند که غالباً محوریت آنها برخی سلبریتی‌ها بودند؛ سودجویی‌هایی که پایه علمی نداشتند و متاسفانه سلبریتی‌هایی که در تبلیغ آنها به کار گرفته شده بودند، عمدتاً هنرمندان شناخته شده و پرمخاطبی بودند که بعضاً سوابق اقدامات مشابه را در مقاطع دیگری داشتند.

هرچند هشدارهای پراکنده‌ای درباره سودجویی در این عرصه از سوی متولیان مطرح شد اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که هم در زمینه قانون گذاری برای تبلیغات متولی است و هم بخش وسیعی از سلبریتی‌ها زیرمجموعه‌اش محسوب می‌شوند، در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت دست کم در قالب رهنمود شاهد اعلام خطوط قرمز در زمینه تبلیغات در زمان بحران و درباره مسائلی باشیم که با سلامت عمومی ارتباط معناداری دارد و این انتظار با توجه به تداوم شرایط حساس، همچنان پابرجاست.

کاسبی از کرونا توسط برخی سلبریتی‌ها، اقدامی که قابل گذشت نیست

البته اغلب این چهره‌ها از سوی مخاطبان‌شان در شبکه‌های اجتماعی به شدت تحت فشار قرار گرفتند و نقدهای شدیدی که نسبت به آنها از سوی فالوئریشان مطرح شده، باعث واکنش عصبی برخی از این سلبریتی‌ها و حتی رفتارهای تهدیدآمیز شد که بی‌شک حتی اثری بازدارنده‌تر از دستورالعمل‌های دولتی خاص دارد اما در هر حال باید در نظر داشت تجربه نشان داده برخی از این ‌چهره‌ها صرفاً در قبال دستورالعمل‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون تبلیغات، ترتیب اثر داده‌اند.

جای هیچ تردیدی نیست که گروهی از کسب‌وکارها در این مقطع متضرر می‌شوند اما روش جلوگیری از ضرر، توسل به سلبریتی‌هایی نیست که برای رقم اندکی دست به تبلیغ هر کالایی می‌زنند و بعضاً ابایی از ضربه به حیثیت‌شان برای کسب درآمد ندارند. از این منظر باید به کسب و کارها نیز متذکر شد تا با استفاده از سلبریتی‌ها دست به تبلیغ عوام فریب برای فروش محصولات خاص یا حضور در مراکز پررفت و آمد یا خلاف توصیه‌های بهداشتی نپردازند. این تذکرات، یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های نهادهای متولی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد در این دوره زمانی است.

در کنار همه این اقدامات، بی‌شک مهم‌ترین اقدام، خودکنترلی سلبریتی‌ها و نه گفتن به تبلیغات مرتبط با بحران‌های اخیر و صرفاً تمرکز بر انعکاس آموزش‌های رسمی به عموم مردم برای عبور از این شرایط بحرانی است. بی‌شک پیوستن و کوشش مداوم این گروه‌ها به فرهنگ‌سازی و آموزش، اگرچه ممکن است برای آنها در ظاهر سودی نداشته باشد اما سرمایه اجتماعی برای ایشان فراهم خواهد آورد که به سادگی نمی‌توانند به دست بیاورند.