کاشت نهال به یاد نام آوران اهدای عضو

کاشت نهال به یاد نام آوران اهدای عضو

همزمان با فرارسیدن هفته منابع طبیعی ۱۶ نهال در پارک قدس رشت به یاد ۱۶ اهدا کننده عضو سال ۹۵ کاشته شد.
81774750_91877736edafb

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز گیلان در این مراسم کهخانواده های اهدا کننده عضو حضور داشتند ۱۶ نهال در کنار ۱۵ نهال دیگری که سال گذشته در قطعه اهدا کنندگان عضو در پارک قدس رشت کاشته شد.
سال گذشته نیز ۱۵ نهال به یاد اهداکنندگان در قطعه اهدا کنندگان عضو در پارک قدس رشت کاشته شده بود.
در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی گیلان از سال ۸۷ تا کنون ۳۱۱ نفر اهدا کننده عضو به ثبت رسیده است که ۱۶۶ نفر آنها مربوط به امسال هستند.