کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت روت بال

کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت روت بال

با حضور شهردار رشت ۲۵ اصله درخت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت روت بال کاشت شد.

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا ، سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت​ گفت: کاشت درختان بالغ با قطر و ارتفاع مناسب در پیاده راه مرکزی شهر رشت به منظور افزایش سبزینگی و تامین سایه اندازی پیاده راه،ایجاد تعادل و توازن بین سطوح سخت و نرم و در نهایت بهبود شرایط اکولوژیکی بافت مرکزی با بهره گیری از گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهر با حضور مسعود نصرتی شهردار شهر رشت و سجاد محجوب ریاست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان سازمان و با همکاری مدیریت منطقه ۲ شهرداری رشت و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با دستگاههای مرتبط اعم از شرکتهای آب ،برق ،گاز و مخابرات و نیز مدیریت محترم  میراث و صنایع دستی و گردشگری شهرستان رشت آغاز شد.

در این راستا در فاز اول کاشت گونه های عنبر السائل و انجیلی به تعداد ۲۵ اصله با سن بالغ بر ۱۵ سال در محورهای خیابان سعدی و ابتدای خیابان شریعتی غرس گردید و ادامه کاشت درختان با مشخصات قید شده در سایر محورها نظیر خیابان امام(ره) و بخش مرکزی پیاده راه با بهره گیری از گونه های سازگار و بومی نظیر آزاد در دستور کار قرار گرفت.

2