کاش تقویم به روزهای شورای چهارم باز می‌گشت!

به گزارش رشت۲۰-نه می توان کتمان کرد و نه می توان زیر لب برای گول زدن خودمان هم که شده “همه چی آرومه” را بخوانیم! هیچ چیز آرام نیست. شورای پنجم شهر رشت در آستانه انحلالی تاریخی قرار گرفته است تا شورای شهر رشت با دو انحلال بتوانید بار دیگر ثابت کند رشت شهر اولین هاست!

06 شورای شهر رشت - کاش تقویم به روزهای شورای چهارم باز می‌گشت!

شاید آن روزها که شورای چهارم شهر رشت در پیچ و خم های استیضاح و دعوا و آبستراکسیون و عدم تشکیل جلسات گیر افتاده بود بسیاری آرزو می کردند که عمر آن شورا به اتمام برسد و شورای پنجم را انتخاب و روانه پارلمان محلی کنند.

 

اما امروز اوضاع شورای پنجم پس از کمتر از یک سال و نیم به گونه ای شده است که بسیاری آرزو میکنند کاش تقویم به روزهای شورای چهارم باز می گشت. روزهایی که شهر رشت حداقل آرامش واقعی بیشتری داشت و برای انتخاب یک شهردار اینگونه جنگ بپا نمی شد.

 

امروز اعضای شورای شهر رشت عملاً به دو تیم ۵ و ۶ نفره تبدیل شده اند و هر روز انتخاب شهردار پس از ۵ ماه و ۱۵ روز به تعویق می افتد. شورای شهر رشت تا انحلال تنها ۱۵ روز یعنی تنها ۳۶۰ ساعت فاصله دارد و دیگر هیچ زمانی برای وقت طلف کردن و عدم تشکیل جلسه نمانده است.

 

اعضای شورای شهر رشت که خود را نماینده مردم شهر رشت در پارلمان محلی می دانند می بایست به خاطر داشته باشند که با رای همین مردم وارد عمارت حاج میرزا خلیل رفیع شده اند و حق مردم این شهر بر گردن آنهاست و وظیفه دارند که این حق را ادا کنند.