کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری ۱۴۰۰

کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری ۱۴۰۰

به گزارش رشت۲۰، اظهارنظرها و تحرکات سیاسی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی در همسویی، تقابل یا برجسته‌سازی یکدیگر این روزها به نوعی در حال رقم خوردن است که حدس و گمانه‌های انتخاباتی نشان از صف‌بندی‌های تازه برای اتفاقات سیاسی مهم سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

در این میان وزن سیاسی و اجرایی چهره‌های سیاسی یکسان نیست. در دو سوی میدان سیاست، چهره‌هایی از نظر عملکردی شبیه و از نظر تفکر سیاسی متفاوت هستند که می‌توانند دو سر قطب سیاست باشند.

در اینجا به برخی از این دوقطبی‌های سیاسی اشاره شده که هریک می‌توانند یک رئیس‌جمهور بالقوه برای دوران پسا ۱۴۰۰ باشند.