کاهش اضافه‌ کار کارمندان شهرداری باعث بی‌انگیزگی شده است / در پرونده‌ای که حق با شهرداری بود ۲۲ میلیارد تومان محکوم شده‌ایم حجت جذب، سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت:

کاهش اضافه‌ کار کارمندان شهرداری باعث بی‌انگیزگی شده است / در پرونده‌ای که حق با شهرداری بود ۲۲ میلیارد تومان محکوم شده‌ایم

به گزارش رشت۲۰-حجت جذب، سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت در جلسه ۱۰۶ شورای شهر رشت که به حد نصاب نرسید، اظهار داشت: در سال اخیر تورم بسیار شدیدی در کشور ایجاد شد که بخش بزرگی از آن مربوط به معیشت مردم بوده است.

حجت جذب بیان داشت: سؤال بنده از شهردار محترم این است که چه شده است که در میان تمام مواردی که وجود دارد به این نتیجه رسیده‌ایم که اضافه‌ کار کارمندان شهرداری کاهش پیدا کند؟ قطعاً این عدد و رقم تأثیر چندانی در بودجه سالانه شهرداری نخواهد داشت.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت اذعان داشت: بخش کوچکی از کارمندان شهرداری کم ‌کاری می‌کنند اما کاهش اضافه ‌کار راه صحیحی برای کنترل موضوع در شهرداری نیست؛ زیرا در حال حاضر تنها اتفاقی که افتاده است، ایجاد بی‌انگیزگی در میان کارکنان شهرداری است.

 

حجت جذب با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های حقوقی که شهرداری رشت محکوم می‌شود، به دلیل ضعف عملکرد در دفاع است، اذعان داشت: خواهش بنده بر این است که یک مشاور قدرتمند نه فرمایشی به شهرداری کمک کند. ما در پرونده‌ای که حق با ما بوده است ۲۲ میلیارد تومان محکوم شده‌ایم.