کاهش دما و احتمال وقوع باران در گیلان پیش بینی هواشناسی؛

کاهش دما و احتمال وقوع باران در گیلان

به گزارش رشت۲۰ ،؛ بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده گذر موقتی جریانات کم و بیش ناپایدار طی ۴۸ ساعت آینده از منطقه است. بنابراین کاهی افزایش ابر و در بعضی نقاط بارندگی پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود. طی روز یکشنبه با تقویت ناپایداری شرایط برای وقوع رکبار و احتمال رعدوبرق فراهم می شود.

بر این اساس برای روز شنبه  قسمتی ابری تا ابری و مه آلود، بعضی نقاط بارندگی خفیف و وزش باد و گاهی کاهش ابر وضعیت پیش بینی می شود.

برای روز یکشنبه نیز آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود، بعضی نقاط رگبار باران و احتمال رعدوبرق (موقتی شدید) با کاهش نسبی دما و در اواخر وقت وزش باد جنوبی پیش بینی می شود.