کدام اعضای شورا از کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه شورا بازماندند؟!

کدام اعضای شورا از کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه شورا بازماندند؟!

به گزارش رشت۲۰؛ با انتخاب روسای کمیسیون‌های پنج‌گانه و تخصصی شورای اسلامی شهر رشت در سال دوم، تکلیف مدیریت شورا در دومین سال عمر شورای پنجم بالاخره مشخص شد.

با تکمیل پرونده مدیریت سال دوم شورای اسلامی کلان‌شهر رشت در دوره پنجم رضا رسولی به‌عنوان رئیس کمیسیون عمران، فاطمه شیرزاد به‌عنوان رئیس کمیسیون بهداشت، محمدحسن عاقل منش به‌عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، حجت جذب به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و حامد عبدالهی به‌عنوان رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر رشت انتخاب شدند.

جالب آنکه سه تن از روسای کمیسیون‌ها به‌طور همزمان در هیئت‌رئیسه شورای نیز حضور دارند و با همراهی دو عضو دیگر شورا، تیم مدیریتی سال دوم شورا را تشکیل می‌دهند.

در این بین اعضای هیئت‌رئیسه شورا در سال دوم را سید امیرحسین علوی به‌عنوان رئیس، رضا رسولی به‌عنوان نائب رئیس، فاطمه شیرزاد به‌عنوان منشی اول، محمدحسن علیپور به‌عنوان منشی دوم و حامد عبدالهی به‌عنوان خزانه‌دار شورا انتخاب شدند تا مجموع حاضرین در تیم مدیریتی شورا به عدد ۷ برسد.

نکته مهم در این میان اما جایی است که بهراد ذاکری به‌طور کامل از هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها جدا مانده است. موضوعی که شاید دلیل آن را بتوان فشارهای خارجی اخیر بر روی او دانست. جایی که ذاکری عطای در تیم مدیریتی بودن را به لقای آن بخشید و ترجیح داد در سال دوم شورا نه رئیس کمیسیونی باشد و نه در هیئت‌رئیسه سمتی داشته باشد.

به‌هرحال باید اذعان داشت فراکسیون اکثریت شورا یا همان طیف ۷+۱ تمامی کرسی‌های موجود را به خود اختصاص دادند و هیچ سهمی نیز در این بین به فراکسیون اقلیت شورا یعنی حاجی پور، زاهد و رمضانپور نرسد تا این سه تا پایان سال دوم شورا تنها به عضویت در چند فراکسیون و نمایندگی شورا در چند کمیته را در اختیار داشته باشند.