کدام محافظان رهبر انقلاب، احمدی نژاد، سردار شهید سلیمانی و … به شهادت رسیدند؟ | فهرست محافظانی که به شهادت رسیدند

کدام محافظان رهبر انقلاب، احمدی نژاد، سردار شهید سلیمانی و … به شهادت رسیدند؟ | فهرست محافظانی که به شهادت رسیدند

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از همشهری آنلاین، شهید حسن اکبری محافظ رهبر انقلاب، عبدالله باقری محافظ محمود احمدی نژاد و شهید محسن فرامزی محافظ آیت الله امامی کاشانی از محافظانی هستند که به شهادت رسیده‌اند.

در پی شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در عراق نیز ۳ تن از محافظان ایشان با نام های حسن پور جعفری، هادی طارمی و وحید زمانی نیا به شهادت رسیدند.

4525165 - کدام محافظان رهبر انقلاب، احمدی نژاد، سردار شهید سلیمانی و ... به شهادت رسیدند؟ | فهرست محافظانی که به شهادت رسیدند