کدام موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی هستند؟

کدام موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی هستند؟

موسسات مالی و اعتباری که در حال تبلیغ در صداوسیما هستند مجازند و  مورد تایید بانک مرکزی هستند

چرا موسسات اعتباری در صدا و سیما تبلیغ می‎کنند؟

رئیس کل بانک مرکزی موسساتی را که در حال تبلیغات در رسانه ملی هستند، دارای مجوز و مورد تأیید بانک مرکزی خواند.

ولی الله سیف درباره تبلیغات برخی موسسات مالی و اعتباری در صداوسیما گفت: آنها غیرمجاز نیستند. موسساتی که همچنان تبلیغات دارند، مجازند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند. موسسات قبلی که ما درباره آنها بحث داشتیم، بدون مجوز بودند و به هیچ وجه صلاحیت تبلیغ نداشتند. از نظر ما آن موسسات صلاحیت امانتداری سرمایه های مردم را نداشتند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: موسسات مالی و اعتباری که در حال تبلیغ در صداوسیما هستند مجازند. این موسسات با نظارت بانک مرکزی انشاءالله موفق خواهند بود.