کدخدایی خبر دیدار احمدی‌نژاد و آیت‌الله جنتی را تکذیب کرد

کدخدایی خبر دیدار احمدی‌نژاد و آیت‌الله جنتی را تکذیب کرد

به گزارش رشت۲۰ ؛کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر دیدار احمدی‌نژاد و آیت‌الله جنتی را تکذیب کرد.