کریمی به همه تعهداتش برای خرید سپیدرود عمل کرده است/ اگر هر کسی در شمال زمین می خرد باید به دیگران پاسخگو باشد؟ الماسخاله:

کریمی به همه تعهداتش برای خرید سپیدرود عمل کرده است/ اگر هر کسی در شمال زمین می خرد باید به دیگران پاسخگو باشد؟

به گزارش رشت۲۰-در چند روز گذشته در فضای مجازی به خصوص صفحات مجازی در گیلان هجمه های زیادی علیه علی کریمی که باشگاه سپیدرود را خریداری کرده به راه افتاده است. برخی در فضای مجازی به این اشاره کرده اند که در قبال خرید باشگاه به علی کریمی زمین هایی اهدا شده و یا او هنوز به تعهداتش بابت خرید باشگاه عمل نکرده است، در همین زمینه خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس با محمدرضا الماسخاله رئیس هیات فوتبال گیلان صحبت کرد که وی گفت: علی کریمی به همه تعهدات خود عمل کرده است و هر کسی حرف دیگری می زندددرست نیست. او اکنون مالک باشگاه است و کارش را انجام می دهم و از او هم ممنون هستیم.

کریمی - کریمی به همه تعهداتش برای خرید سپیدرود عمل کرده است/ اگر هر کسی در شمال زمین می خرد باید به دیگران پاسخگو باشد؟

وی افزود: اگر هر کسی در شمال زمین می خرد باید به دیگران پاسخگو باشد؟ کدام زمین؟ این صحبت ها هیچ ربطی به کریمی ندارد. من متوجه این صحبت ها در مورد علی کریمی نشدم و اگر در فضای مجازی این صحبت ها مطرح شده توصیه می کنم که از فضای مجازی بیرون بیاید. یکسری از بیکاری این مطالب رو می نویسند.