کسب جایزه جهانی خشت طلایی توسط شهردار رشت

کسب جایزه جهانی خشت طلایی توسط شهردار رشت

شهردار رشت موفق شد در سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران برای مدیریت شهر در بین ۸۵ کشور با کسب رتبه برتر جایزه خشت طلایی را کسب کند.

72883 - کسب جایزه جهانی خشت طلایی توسط شهردار رشت

به گزارش خبر فوری رشت در سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران، شهر رشت در  محور معماری، شهرسازی وحفظ میراث فرهنگی حائز رتبه برتر شد و جایزه برتر خشت طلایی به دکتر سیدمحمدعلی ثابت قدم،شهردار رشت اهدا شد.

برلین در زمینه اقلیم بدون کربن،وین در زمینه از شهر شلوغ و پرتردد تا پیاده روی در بهشت ،رشت در زمینه بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهر رشت،تهران در زمینه رصد خانه شهری،بارسلون اسپانیا در زمینه بازارچه اجناس دست دوم تندیس و لوح تقدیر دریافت کردند.

این جشنواره در ۷ محور نوآوری شهرها برای زیست بهتر و آینده ای پربارتر برای شهرها برگزار شد که شهرداری رشت موفق شد در محور معماری،شهرسازی و حفاظت از میراث فرهنگی حائز رتبه برتر شود.

جایزه خشت طلایی به دلیل ارتقاء دیدگاه‌ها،تکنیک ها و هنرهای طراحی،برنامه ریزی،ساخت و ساز،فضاها،ساختمان ها، اماکن و نمادهای شهری و تعامل هماهنگ در تامین نیازهای کاربردی و محیط سازی شهری،بهبود منظر شهری،احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری،صیانت و حفاظت از بافت و ساختمان های ارزشمند و فضاهای تاریخی شهر، تقویت هویت بومی،ملی و دینی معماری و شهرسازی در پیاده راه فرهنگی رشت به شهردار رشت اهدا شد.