کسی که در هیچ جلسه‌ای حضور ندارد و پیگیر نیست چگونه به توزیع اعتبارات معترض می‌شود کنایه سنگین کیوان محمدی به اظهارات فرماندار آستارا:

کسی که در هیچ جلسه‌ای حضور ندارد و پیگیر نیست چگونه به توزیع اعتبارات معترض می‌شود

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در بخشی از سخنان خود در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به برخی انتقادات نسبت به عملکرد سازمان خود در توزیع اعتبارات واکنش نشان داد.

 

کیوان محمدی گفت: چگونه وقتی کسی در هیچ جلسه ای حضور ندارد و پیگیر نیست اما به توزیع اعتبارات معترض می شود. مدیری که طی این ایام حضورش در گیلان یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مراجعه نکرده از سیستم برنامه‌ریزی استان انتقاد می‌کند!

وی افزود: اگر مأموریت این مدیران برای گیلان است باید به برنامه‌هایی که برای این استان تهیه می‌شود توجه کنند مگر اینکه با ماموریت دیگری وارد گیلان شده باشند.

نکته قابل تامل اینکه در همین جلسه هم (پنجمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) که با حضور تمامی فرمانداران برگزار شد، فرماندار ایلامی آستارا حضور نداشت!

پیشتر حسن رستم زاد فرماندار آستارا در اظهاراتی، این شهرستان را فرزند خوانده گیلان دانست و گفت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در حوزه توزیع اعتبارات نه مدیریت دارد و نه برنامه ریزی.