کمک های نقدی شهرداری در حساس ترین شرایط سپیدرود تزریق خواهد شد؟

کمک های نقدی شهرداری در حساس ترین شرایط سپیدرود تزریق خواهد شد؟

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از دنیای اطلاعات برتر، پس از تصویب کمک نقدی و غیرنقدی به دو تیم سپیدرود و داماش به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان طی ماه های گذشته تاکنون هیچ نوع کمک نقدی به سپیدرود صورت نپذیرفته و بیش از نیمی از مبلغ نیز به عنوان خدمات لوجستیکی از کل مبلغ کسر شده است.

با این حال و در شرایطی که هر دو تیم سپیدرود و داماش در شرایط بسیاری سختی قرار گرفته اند، انتظار آن می رود که شهرداری رشت با حمایت ویژه از این دو تیم باقی مانده کمک خود را به صورت نقدی به تیم ها تزریق کند.