کوفی عنان در سن ۸۰ سالگی درگذشت به دلیل بیماری؛

کوفی عنان در سن ۸۰ سالگی درگذشت

به گزارش رشت۲۰؛ دیپلمات غنایی، هفتمین دبیرکل سازمان ملل( بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶) امروز در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

عنان در سال ۱۹۶۲ در سازمان بهداشت جهانی اولین سمت خود را بدست آورد. پس از آن سمت‌هایی مانند قائم مقامی اداره کمیساریای عالی پناهندگان و معاونت مالی دبیر و رهبری گروه حافظ صلح سازمان ملل از دیگر مناصبی بودند که وی عهده دار آن بود.

در سال ۲۰۱۶ بنیاد کوفی عنان و دفتر مشاوره دولتی به درخواست آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار یک کمیسیون مشورتی را برای ایالت راخین میانمار بنا نهاد. این کمیسیون یک نهاد ملی بود و اکثر اعضای آن از میانمار بودند.

وظیفه اصلی آن بررسی چالش‌های پیچیده ایالت راخین و ارائه پیشنهادات برای برطرف کردن این چالش‌ها عنوان شده بود.عنان هم‌چنین موفق شده بود جایزه صلح نوبل را به دلیل فعالیت‌های انسان‌دوستانه‌ به خود اختصاص دهد.

خاواده عنان علت مرگ وی را بیماری اعلام کردند.

صفحه توئیتری سازمان بین المللی مهاجرت در واکنش به درگذشت کوفی عنان نوشت:

امروز ما در فقدان یک مرد بزرگ، رهبر و دبیرکل پیشین سازمان ملل، کوفی عنان عزاداری می کنیم. او به خوبی زیست. زندگی و حیاتی که ارزش دارد آن را گرامی بداریم.