گام عملیاتی کمیسیون برنامه و بودجه شورا برای بازگشایی خیابان اقتصاد رشت

گام عملیاتی کمیسیون برنامه و بودجه شورا برای بازگشایی خیابان اقتصاد رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، یکصد و چهل و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه عصر با حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه در جهت کاهش ترافیک بافت مرکزی شهر رشت پس از بحث و بررسی با خرید یک واحد تجاری در خیابان اقتصاد و بازگشایی خیابان مذکور موافقت شد.

در این جلسه در جهت کاهش ترافیک بافت مرکزی شهر رشت  پس از بحث و بررسی با خرید یک واحد تجاری در خیابان اقتصاد و بازگشایی خیابان مذکور موافقت شد.