گزارش تصویری آسفالت مسیر دسترسی به تصفیه خانه شیرابه سراوان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه مسیر دسترسی به تصفیه خانه شیرابه سراوان آسفالت شد.