گزارش تصویری اجرای آسفالت شبانه خیابان تختی

گزارش تصویری اجرای آسفالت شبانه خیابان تختی

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شب گذشته ۷ آبان ماه در ادامه اجرای آسفالت مکانیزه معابر شهر رشت، خیابان تختی توسط عوامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آسفالت مکانیزه شد.