گزارش تصویری اجرای عملیات مختلف عمرانی شهرداری رشت در تاریخ ۴ دی ماه در تاریخ ۴ دی ماه عملیات عمرانی شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

گزارش تصویری اجرای عملیات مختلف عمرانی شهرداری رشت در تاریخ ۴ دی ماه

به گزارش رشت۲۰ ;در تاریخ ۴ دی ماه عملیات عمرانی شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

ادامه عملیات احداث دیوار حائل در دفنگاه سراوان

عملیات آسفالت میدان انتظام به سمت یخ سازی

 

مرمت مکانیزه آسفالت بلوار شهید مدرس روبروی دادگستری

 

ادامه عملیات آسفالت مسیر جاده تهران

 

ادامه عملیات آسفالت خیابان سردار جنگل