گزارش تصویری از جمع آوری روزانه سگ های بلاصاحب توسط شرکت‌های زیر مجموعه حوزه خدمات شهری جمع آوری روزانه سگ های بلاصاحب توسط شرکت‌های زیر مجموعه حوزه خدمات شهری در حال انجام می باشد.

گزارش تصویری از جمع آوری روزانه سگ های بلاصاحب توسط شرکت‌های زیر مجموعه حوزه خدمات شهری

به گزارش رشت۲۰ ;جمع آوری روزانه سگ های بلاصاحب توسط شرکت‌های زیر مجموعه حوزه خدمات شهری در حال انجام می باشد.

حوزه معاونت خدمات شهری با عنایت به وظایف محوله بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در جمع آوری حیوانات مزاحم بدون صاحب در شوارع عام اقدام به برنامه ریزی در راستای واسپاری با شرح خدمات مشخص و هماهنگ با اداره دامپزشکی نموده است و در همین راستا در ماه آتی مناقصه واگذاری، جمع آوری، تیمار و واکسیناسیون، عقیم سازی و پلاک گذاری سگ های ولگرد در سطح شهر برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است تا زمان برگزاری مناقصه مورد الاشاره همه روزه جمع آوری این حیوانات توسط شرکتهای خدماتی ذیل مجموعه پسماند مناطق به شرح تصاویر ذیل در حال انجام می باشد.