گزارش تصویری از فعالیت های مختلف عمرانی در سطح شهر رشت دامه عملیات فعالیت های مختلف عمرانی در سطح شهر رشت به صورت مستمر در حال انجام می باشد

گزارش تصویری از فعالیت های مختلف عمرانی در سطح شهر رشت

به گزارش رشت۲۰ ;ادامه عملیات فعالیت های مختلف عمرانی در سطح شهر رشت به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

اتمام لوله‌گذاری و ساخت حوضچه و ادامه همسطح سازی منهول های لاین کندرو بلوار شهید مدرس

 

 

 

ادامه لوله‌گذاری و ساخت حوضچه در مسیر بلوار امام علی (ع)

 

 

 

 

 

رنگ آمیزی سرعت کاه با رنگ دو جزئی پلی اکریلیک و اجرای چشم گربه ای یک طرفه جنب ورودی گلزار شهدا